top of page

Go2Cintra® Eco Tours, hun agenten en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, verlies of vertraging opgelopen door een persoon die voortvloeit uit nalatigheid van een directe of aanvullende vervoerder of andere persoon die een van de diensten of producten levert wordt aangeboden in deze verhuur; noch zijn zij verantwoordelijk voor enig letsel, overlijden, schade, verlies of vertraging in enig vervoermiddel of door redenen van enige gebeurtenis buiten hun feitelijke macht, of als gevolg van overmacht.

Huurders volgen elk voorgesteld reisschema op eigen risico en stemmen ermee in om Go2Cintra® Lda niet verantwoordelijk te houden voor letsel of overlijden als gevolg van ongevallen.

Bij het huren van een elektrische auto dient u ouder dan 18 jaar te zijn en een geldig legitimatiebewijs en rijbewijs te tonen.

De elektrische auto  die voor gebruik wordt geleverd, bevindt zich in optimale staat en deelnemers stemmen ermee in deze op eigen risico te gebruiken en tekortkomingen onder de aandacht van een bedrijfsvertegenwoordiger te brengen. Verloren, gestolen of beschadigde apparatuur wordt aan de klant in rekening gebracht.

bottom of page