top of page

Go2Cintra® Eco Tours, deres agenter og medarbejdere er ikke ansvarlige for personskade, ejendomsskade, tab eller forsinkelse, som en person pådrager sig som følge af uagtsomhed fra en direkte eller supplerende transportør eller anden person, der yder nogen af tjenesterne eller produkterne. udbydes i disse lejemål; de er heller ikke ansvarlige for skader, dødsfald, skader, tab eller forsinkelser i nogen transportmidler eller på grund af en begivenhed uden for deres egentlige kontrol eller på grund af force majeure.

Lejere følger enhver foreslået rejseplan på egen risiko og accepterer ikke at holde Go2Cintra® Lda ansvarlig for skader eller dødsfald som følge af ulykker.

Brug af godkendte hjelme, når de er monteret på en cykel, er obligatorisk. CE-certificerede hjelme leveres uden ekstra omkostninger. Minimumsalder for brugere er 14 år.

De cykler, der stilles til rådighed til brug, er i optimal driftstilstand, og deltagerne accepterer at bruge dem på egen risiko og gør en virksomhedsrepræsentant opmærksom på mangler. Bortkommet, stjålet eller beskadiget udstyr vil blive debiteret kunden i henhold til pristabellen på:

bottom of page